-->

torsdag 21 juli 2011

Nya första intryck

En av de mer intressanta aspekterna av världen är att den är stor nog att innehålla fler exemplar av samma tanke. Vilket är bra vid de tillfällen då två likasinnade träffar varandra, men det blir också lite irriterande när det visar sig att någon annan redan tänkt den där nya, radikala tanken en just tänkte.

Och att denne någon gjorde det för två tusen år sedan.

Det gör det lite småsvårt att vara först med någonting. Det är alltid någon som hunnit före, om så än en gammal grek som nämner det i förbifarten. Det finns till och med en gammal tanke om att det egentligen inte finns någonting nytt under solen, alls.

Som tur är så behöver en inte vara först med att komma på en tanke för att vara först med att berätta om den. Världen är stor nog att innehålla fler exemplar av samma tanke, trots allt, och för en person som hör någonting nytt så är den tanken en ny tanke.

Du kanske inte var först med att komma på någonting. Men du var den förste som berättade för en medmänniska om samma någonting, och just där och då gjorde du dennes värld desto större genom att påpeka någonting de aldrig tänkt på förut.

En behöver inte vara ensam om en bra idé för att kunna förändra världen, trots allt.

onsdag 20 juli 2011

Konsten att bli en idol

En idol är en bra sak att ha. En kan se upp till dem, försöka likna dem och på det stora hela följa deras exempel när det passar. Det ger vägledning, inspiration och en väg framåt när det annars hade kunnat vara svårnavigerat.

En idol är dock bara en bild av någon. Vi är alla bara människor, idoler included, och när vi idoliserar folk så överdriver vi deras gärning och generella awesomeness en smula.

Det är okej. Det ingår. De fungerar ändå som de ska, och om de lyckas vägleda en enda någon in på en bättre väg än de hade tagit annars så fyller idolbilden sin funktion.

Trots att idolen i fråga har vardagsproblem precis som alla andra.

Det spännande här är att du skulle kunna gå omkring och vara en idol, utan att egentligen veta om det. Genom att göra någonting bra skulle du kunna skapa en bild av dig som en generell bragörare, en som gör bra saker och som därmed är värd att efterlikna. Och om minst en någon känner att deras liv blivit bättre efter att ha följt ditt exempel -

Well. Det är kriteriet för att vara en god idol och en bra förebild.

Grattis. Du gör världen till en bättre plats.